PHỤ TÙNG XE ĐÀO – ĐỘNG CƠ 6D34 – TLE2A

Liên hệ

ÊN SẢN PHẨM:PHỤ TÙNG XE ĐÀO – ĐỘNG CƠ
HIỆUMITSUBISHI
MODEL6D34 – TLE2A
TÌNH TRẠNGHÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG, CHẤT LƯỢNG 85%
XUẤT XỨNHẬT BẢN

Liên hệ ngay: