PHỤ TÙNG XE XÚC NGĂN KÉO THỦY LỰC HITACHI EX450-5

Liên hệ

NGĂN KÉO THỦY LỰC/ CÔNG TẮC THỦY LỰC/ CONTROL VALVE

Dùng cho xe xúc/ xe đào/ xe cuốc Hitachi

Model: EX450-5

Tình trạng: Chất lượng 85%

 

Liên hệ ngay: