PHỤ TÙNG XE XÚC NGĂN KÉO THỦY LỰC KOMATSU PC300-7/ PC400-7

Liên hệ

NGĂN KÉO THỦY LỰC/ CÔNG TẮC THỦY LỰC/ CONTROL VALVE

Dùng cho xe xúc/ xe đào/ xe cuốc Komatsu

Model: PC300-7/ PC400-7

Tình trạng: Chất lượng 85%

Liên hệ ngay: