TRỤC KHUỶU ĐỘNG CƠ 4D31

Liên hệ

TÊN SẢN PHẨM: Trục khuỷu động cơ 4D31
LOẠI:Trục khuỷu
THIẾT BỊ:Phụ tùng động cơ
TÊN HÃNG:Phụ tùng xe xúc
MODEL XE:SK140-8; HD450
TÌNH TRẠNG: Mới 100%

Liên hệ ngay: