TY AM – TY GÀU THỦY LỰC XE XÚC XE ĐÀO SUMITOMO S265F2

Liên hệ

Ty am thủy lực xe xúc xe đào Sumitomo S265F2 / Xi lanh thủy lực xe xúc xe đào Sumitomo S265F2  /Ty gàu thủy lực xe xúc xe đào Sumitomo S265F2 / Xi lanh thủy lực xe xúc xe đào Sumitomo S265F2 / Bucket Cylinder/ Arrm Cylinder

Hàng mới 100%.
Cấu trúc: Piston xilanh.
Chất liệu: Thép không gỉ.

Liên hệ ngay: