Thông tin tài khoản của công ty:

TÀI KHOẢN THANH TOÁN :

1. NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

-STK: 060087078811

-CHỦ SỞ HỮU : CÔNG TY TNHH TM-DV-CƠ GIỚI LÊ DŨNG