TY AM – TY GÀU THỦY LỰC XE XÚC XE ĐÀO

Liên hệ

Ty am thủy lực xe xúc xe đào/ Xi lanh thủy lực xe xúc xe đào /Ty gàu thủy lực xe xúc xe đào/ Xi lanh thủy lực xe xúc xe đào/ Bucket Cylinder/ Arrm Cylinder

Hàng mới 100%.
Cấu trúc: Piston xilanh.
Chất liệu: Thép không gỉ.

Liên hệ ngay: