TRỤC KHUỶU ĐỘNG CƠ 6D95

Liên hệ

TÊN SẢN PHẨM: Trục khuỷu động cơ 6D95
LOẠI:Trục khuỷu
THIẾT BỊ:Phụ tùng động cơ
TÊN HÃNG:Phụ tùng xe xúc
MODEL XE:PC200-5/ -6
TÌNH TRẠNG: Mới 100%

Liên hệ ngay: