TURBO TĂNG ÁP 6D95

Liên hệ

TÊN SẢN PHẨM: Turbo tăng áp 6D95
LOẠI:Turbo tăng áp
THIẾT BỊ:Phụ tùng động cơ
TÊN HÃNG:Phụ tùng xe xúc
MODEL XE:PC200-5; PC200-6
TÌNH TRẠNG: Mới 100%

Liên hệ ngay: