TURBO TĂNG ÁP 4D31

Liên hệ

TÊN SẢN PHẨM: Turbo tăng áp 4D31
LOẠI:Turbo tăng áp
THIẾT BỊ:Phụ tùng động cơ
TÊN HÃNG:Phụ tùng xe xúc
MODEL XE:SK140-8; HD450; S265
TÌNH TRẠNG: Mới 100%

Liên hệ ngay: