TURBO TĂNG ÁP 4BD1

Liên hệ

TÊN SẢN PHẨM: Turbo tăng áp 4BD1
LOẠI:Turbo tăng áp
THIẾT BỊ:Phụ tùng động cơ
TÊN HÃNG:Phụ tùng xe xúc
MODEL XE:EX120-1/-2; E312B; EX100;

SH100; SK045; SK120-1/-2/-3

SH120-5

TÌNH TRẠNG: Mới 100%

Liên hệ ngay: