TURBO TĂNG ÁP 6D125

Liên hệ

TÊN SẢN PHẨM: Turbo tăng áp 6D125
LOẠI:Turbo tăng áp
THIẾT BỊ:Phụ tùng động cơ
TÊN HÃNG:Phụ tùng xe xúc
MODEL XE:PC400-5/ PC400-6/ PC400-7
TÌNH TRẠNG: Mới 100%

Liên hệ ngay: