TURBO TĂNG ÁP 4D95

Liên hệ

TÊN SẢN PHẨM: Turbo tăng áp 4D95
LOẠI:Turbo tăng áp
THIẾT BỊ:Phụ tùng động cơ
TÊN HÃNG:Phụ tùng xe xúc
MODEL XE:PC100-5; PC130-7; PC128UU
TÌNH TRẠNG: Mới 100%

Liên hệ ngay: