TURBO TĂNG ÁP SAA6D114E-3

Liên hệ

TÊN SẢN PHẨM: Turbo tăng áp SAA6D114E-3
LOẠI:Turbo tăng áp
THIẾT BỊ:Phụ tùng động cơ
TÊN HÃNG:Phụ tùng xe xúc
MODEL XE:PC300-8
TÌNH TRẠNG: Mới 100%

Liên hệ ngay: